Engineeringová společnost

zaměřující se na projektování, výrobu, montáž a uvedení do provozu technologických zařízení, zejména v oblasti energetiky včetně navazujích odvětví.
Činnost společnosti zahrnuje kompletní dodávky v oblasti čištění spalin, technologických staveb a přidružených oborů. 

Více o společnosti

O nás

ENERGETIKA A EKOLOGIZACE
Výstavba a rekonstrukce energetických zdrojů středních až velkých výkonů elektráren, tepláren a dalších provozů spalujícících převážně fosílní paliva. Návrh a realizace technologií pro ekologizaci stávajících provozů.
Projektování a realizace fotovolatických zdrojů včetně bateriových uložišť. 

O nás

NAVAZUJÍCÍ OBORY A PROJEKČNÍ ČINNOST
Realizace ocelových konstrukcí, systémy dopravy a vzduchotechniky včetně odprášení. Součástí díla jsou dodávky nebo rekonstrukce potrubních rozvodů a výtápění. Projekční činnost zahrnuje vyhotovení projektové dokumentace pro veškeré stupně řízení  a výrobní dokumentaci. 
 

Obchodní partneři

RAFAKO S.A., Polsko

Sumitomo SHI FW Energia Polska SP. z o.o.

SHI FW ENERGIA FAKOP Sp. z o.o., Polsko

Bertsch Energy GmbH & Co KG, Rakousko

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o., Polsko

AmpluServis, a.s.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

TELO a.s.

Sonnenenergie, a. s.

JADRNÍČEK, spol. s r.o.