Engineeringová společnost

zaměřující se na projektování, výrobu, montáž a uvedení do provozu technologických zařízení, zejména v oblasti energetiky včetně navazujích odvětví.
Činnost společnosti zahrnuje kompletní dodávky v oblasti čištění spalin, technologických staveb a přidružených oborů.

O nás

KLASICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIZACE
Výstavba a rekonstrukce energetických zdrojů malých a středních výkonů elektráren, tepláren a dalších provozů spalujícících fosilní paliva. Návrh a realizace technologií pro ekologizaci stávajících provozů (snižování emisí, úsporná opatření, přechod na biomasu/vodík/zemní plyn).

O nás

ZELENÁ ENERGETIKA
Fotovoltaické elektrárny a bateriová úložiště na klíč. Instalace střešní, pozemní, na vodní plochy, agrivoltaika. Součinnost při vyřizování veřejné podpory. Možnost alternativních forem financování (leasing, joint venture, outsourcing výroby).

O nás

NAVAZUJÍCÍ OBORY A PROJEKČNÍ ČINNOST
Realizace ocelových konstrukcí, systémů dopravy a vzduchotechniky včetně odprášení. Montáž a rekonstrukce potrubních rozvodů a vytápění. Projektování v rozsahu všech stupňů (studie proveditelnosti, DÚR, DSP, DPS, výrobní dokumentace, DSPS).