ZELENÁ ENERGETIKA

Fotovoltaika „od A do Z“

Od prvotní Analýzy až po Zprovoznění. Ověříme realizovatelnost instalace (střešní/pozemní/vodní plocha), včetně případných omezení (územní plán, statika objektu, parametry distribuční sítě, požární ochrana apod.).

Na základě spotřeb elektřiny v průběhu dne-týdne-roku navrhneme optimální velikost (výkon) FVE v případné kombinaci s úložištěm (baterií) v odpovídající kapacitě tak, aby se minimalizovaly přetoky do distribuční sítě. Komponenty vybíráme na základě požadavků zákazníka s posouzením investičních nákladů, návratnosti investice, provozních nákladů a životnosti FVE.

 

Výsledkem je nabídka přesně uzpůsobená potřebám zákazníka i dispozicím dotčených ploch/prostor. Obchodní model jsme schopni přizpůsobit představám zákazníka v prakticky celé šíři – od klasické varianty stoprocentního vlastnictví a provozu zákazníkem, přes různé varianty oboustranného podílu na investicích/provozu, až po kompletní outsourcing výroby a dodávek elektřiny z naší strany zákazníkovi, resp. uživatelům objektů v dosahu výrobny, rovněž s případnou opcí odkupu do vlastnictví zákazníka.

Samozřejmostí jsou technické i administrativní služby spojené s provozem, údržbou, záručním a pozáručním servisem.

FVE
FVE

Naše společnost se podílí na řadě projektů v energetice, 
zejména v oblasti ekologizace spalin.