Kontakt

Envir & Power Ostrava a.s.

Kaprova 42/14
110 00  Praha 1

IČ:     041 71 845
DIČ:  CZ04171845
rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 27633

Datová schránka: nqv5ne4

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115 - 0530070217 / 0100

Vedení společnosti

JUDr. Radim Bartoň

člen správní rady

+420 777 151 014

radim.barton@envirpower.cz

Obchodní oddělení

Ing. David Foltýn

obchodní ředitel

+420 777 464 530

david.foltyn@envirpower.cz

Technické oddělení

Ing. Martin Dostál

Divize elektro / fotovoltaika

+420 777 464 545

martin.dostal@envirpower.cz