Firma

O společnosti

Envir & Power Ostrava a.s. je společnost zaměřena na projektování, výrobu, dodávky, kompletaci a uvádění inženýrských celků do provozu, hlavně v oboru energetiky, ale i dalších technických oborech.

Náš tým má zkušenosti z realizací projektů zaměřených na odsiřování spalin a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů), tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečisťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření.

Dále se zaměřujeme na tzv. denitrifikaci, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou SNCR (primární a sekundární opatření), tak metodou katalytické redukce SCR.

Jsme schopni nabídnout různé konfigurace těchto metod pro energetické zdroje, a to jak pro zdroje středních, tak i velmi velkých výkonů (pro elektrárenské bloky).

O nás
O nás

Aktuální výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018