O společnosti

Envir & Power Ostrava a.s. (EPO) byla založena v roce 2015 na základě zkušeností odborníků, působících v oblasti energetiky. Následuje rozvoj společnosti a týmu za hlavním účelem, kterým je komplexní činnost v oblasti energetiky. 

Specializujeme se na projektování, výrobu, montáž a uvedení do provozu technologických zařízení. Dodáváme kompletní dodávky v oblasti čištění spalin, technologických staveb a přidružených oborů, kterými jsou vzduchotechnika, ocelové konstrukce a potrubní rozvody.

Komplexní rozsah činnosti odráží širokou profesní strukturu našeho kolektivu. Stabilní tým disponuje odborníky z oblasti energetiky, elektrotechniky a strojírenství. 

Základem naši práce jsou realizované projekty pro investory jakými jsou např. UNIPETROL, Mondi Štětí, ŠKO-ENERGO a další, ve kterých jsme figurovali převážně jako generální odavatel. 

Výzkum a vývoj ve spolupráci s akademickou sférou. Například díky spolupráci s VŠB-TUO Ostrava bylo vyvinuto poloprovozní zařízení pro monitoring snižování emisí rtuti. Zařízení je úspěšně provozováno v elektrárnách skupiny ČEZ.

O nás
O nás
Kazachstán

Plánovaný projekt v Kazachstánu

Naše společnost začala aktivně působit na poli ekologizace uhelných zdrojů v Kazachstánu. Emisní limity znečišťujících látek zatím na rozdíl od států v Evropské unii nejsou přesně definovány, proto jsou přípravy koncepce velmi důležité.

Z těchto důvodů jsme v kontaktu s významnými producenty elektrické energie a tepla, kteří jako první inovátoři začínají myslet i na ekologickou stránku věci. V současnosti jsme ve fázi přípravy studií na řešení ekologizačních koncepcí a věříme, že se majitelé rozhodnou i pro vlastní realizaci.

Primární záměr je především snížit emise tuhých znečišťujících látek a následně snižovat emise oxidů síry a oxidů dusíku.