мы работаем над нашим сайтом !!!           

Engineeringová společnost

zaměřující se na projektování, výrobu, montáž a uvedení do provozu technologických zařízení, zejména v oblasti energetiky včetně navazujích odvětví.
Činnost společnosti zahrnuje kompletní dodávky v oblasti čištění spalin, technologických staveb a přidružených oborů. 

Více o společnosti

O nás

KLASICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIZACE
Výstavba a rekonstrukce energetických zdrojů malých a středních výkonů elektráren, tepláren a dalších provozů spalujícících fosilní paliva. Návrh a realizace technologií pro ekologizaci stávajících provozů (snižování emisí, úsporná opatření, přechod na biomasu/vodík/zemní plyn).

O nás

ZELENÁ ENERGETIKA
Fotovoltaické elektrárny a bateriová úložiště na klíč. Instalace střešní, pozemní, na vodní plochy, agrivoltaika. Součinnost při vyřizování veřejné podpory. Možnost alternativních forem financování (leasing, joint venture, outsourcing výroby).

O nás

NAVAZUJÍCÍ OBORY A PROJEKČNÍ ČINNOST
Realizace ocelových konstrukcí, systémů dopravy a vzduchotechniky včetně odprášení. Montáž a rekonstrukce potrubních rozvodů a vytápění. Projektování v rozsahu všech stupňů (studie proveditelnosti, DÚR, DSP, DPS, výrobní dokumentace, DSPS).

Envir & Power Ostrava a.s. spojuje síly s firmou IP Projekt a.s.

Envir & Power Ostrava a.s. rozšířila své působení o projekční divizi a spojila vzájemné zkušenosti s firmou IP Projekt a.s. Společnost IP Projekt a.s. poskytuje projekční, inženýrské a dodavatelské služby při výstavbě investičních celků, dílčích provozních souborů  výrobních jednotek v oblasti uskladňování, zpracování ropy a chemických produktů. 

VELKOKAPACITNÍ NÁDRŽE

IP Projekt, a.s. aplikuje metody projektování vyvinuté ve spolupráci s předními vědeckými kapacitami v oboru skořepinových konstrukcí. Způsob výpočtu, použití materiálu s vlastnostmi podporujícími navržení nejvýhodnější konstrukce a vyvinutí technologických postupů výroby a montáže, se společnost IP Projekt, a.s. řadí mezi evropskou špičku v tomto oboru. 

Válcové velkokapacitní skladovací nádrže na ropu a ropné produkty s kapacitou až 125 000 m3, kulové tlakové nádrže s kapacitou 100 – 6 000 m3 pro uskladnění kapalin a plynů pod tlakem, jakož i zasypané válcové tlakové nádrže s výhodou přirozené ochrany náspem, jsou projektovány s důrazem na úsporu jak investičních nákladů, tak i provozních nákladů.

ipprojekt.net

IPP
IPP

Obchodní partneři

RAFAKO S.A., Polsko

Sumitomo SHI FW Energia Polska SP. z o.o.

SHI FW ENERGIA FAKOP Sp. z o.o., Polsko

Bertsch Energy GmbH & Co KG, Rakousko

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o., Polsko

AmpluServis, a.s.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

TELO a.s.

Sonnenenergie, a. s.

JADRNÍČEK, spol. s r.o.