Komplexní řešení<br> <strong>v energetice</strong>

Komplexní řešení
v energetice

мы работаем над нашим сайтом !!!           

O nás

Jsme engineeringová
společnost

...zaměřená na projektování, výrobu, dodávky, kompletaci a uvádění inženýrských celků do provozu, hlavně v oboru energetika (zdroje středních až velkých výkonů elektráren, tepláren a dalších, zejména spalující fosilní paliva) a v souvisejících technických oborech. Naší vizí je vybudování úspěšné společnosti působící na poli energetiky, nabízející inovativní technická řešení.

Náš tým

...realizuje projekty formou „na klíč“, zaměřené jak na výstavbu nových energetických zdrojů, tak na ekologizaci spalin (odsiřování, denitrifikaci a odlučování tuhých znečisťujících látek, vč. těžkých kovů) u stávajících zdrojů. Cíle společnosti naplňujeme vlastními silami a upevňováním obchodních vazeb. Díky jedinečným inovacím a vysoké profesionalitě celého týmu chceme být vždy kvalitnější a flexibilnější, s důrazem na hospodárnost investičních i provozních nákladů.

Obchodní partneři

RAFAKO S.A., Polsko

Sumitomo SHI FW Energia Polska SP. z o.o.

SHI FW ENERGIA FAKOP Sp. z o.o., Polsko

Bertsch Energy GmbH & Co KG, Rakousko

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o., Polsko

AmpluServis, a.s.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

TELO a.s.

Sonnenenergie, a. s.

JADRNÍČEK, spol. s r.o.