Reference

Obsah

Významné projekty v energetice a průmyslu již od roku 2015

Naše společnost se od svého vzniku v roce 2015 podílela na řadě projektů v energetice, zejména v oblasti ekologizace spalin. Zde předkládáme výběr z těch, v nichž působila na pozici generálního dodavatele (EPC), přičemž je s ohledem na rozsah, náročnost technického řešení, dosažení mimořádných parametrů či z jiných podobných důvodů stojí za to uvést jakožto referenční zakázky:

Naše reference

FVE - Odborné studie a poradenství

spol. Teleflex Medical – vypracování komplexní Studie proveditelnosti na využití střech výrobních hal v ČR pro instalaci FVE vč. optimalizace na spotřeby elektřiny v daných objektech (studie je stěžejní podkladem pro žádost o veřejnou podporu, pro úřední povolení stavby a pro výběrové řízení na dodávku a instalaci technologie)

spol. HAGER EXPORT – vypracování Studie proveditelnosti na využití střech výrobního areálu v Ostravici pro instalaci FVE vč. optimalizace na spotřeby elektřiny v areálu (studie slouží jako podklad pro žádost o veřejnou podporu, pro úřední povolení stavby a pro výběrové řízení na dodávku a instalaci technologie)

Obec Trojanovice, okr. Nový Jičín – vypracování komplexní Studie proveditelnosti rozsáhlého projektu Komunitní energetiky propojující obecní budovy (úřad, školu, centrum odpadového hospodářství, hasičskou zbrojnici aj.), obytné domy a areál bývalého dolu Frenštát, vč. koncepce propojení jednotlivých výroben (FVE) v rámci lokální distribuční soustavy elektřiny a řešení náhrady původních zdrojů tepla

FVE - Odborné studie a poradenství

FVE - Projektování a engineering

spol. ORLEN Unipetrol – zpracování projektů a zajištění veškeré dokumentace pro potřebu úředního povolení na umístění střešních instalací FVE pro cca 40 čerpacích stanicí BENZINA na celém území ČR vč. podkladů pro žádost o veřejnou podporu (Modernizační fond)

FVE - Projektování a engineering

Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody T700

Projekt:
Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody pro T700

Předmětem díla bylo:
Instalace posilovacích čerpadel včetně úpravy potrubní trasy pro zajištění zvýšeného tlaku čerstvé vody ve vyšších patrech teplárny z původních cca 80 kPa na 400 až 600 kPa s regulací čerpadel dle požadovaného tlaku.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Termín realizace: 08/2020 až 01/2021

Dokončeno: 20.1.2021

Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody T700

Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19

Projekt: 
Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19 (parní výkon 135 t/h; tepelný výkon 95,8 MW; palivo – hnědé uhlí)

Předmětem díla bylo:
Instalace technologie DeNOx metodou SNCR, ve všech profesních činnostech od projekce po uvedení do trvalého provozu, vč. realizace primárních opatření.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

Doba realizace: květen 2016 – listopad 2018

Dokončeno: 12.11.2018

Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19

Likvidace odvodněných čistírenských kalů

Projekt: 
Likvidace odvodněných čistírenských kalů formou spoluspalování

Předmětem díla bylo:

  • zpracování projektové dokumentace včetně návrhu trasy a vstřikovací trysky pro technologii likvidace odvodněných čistírenských kalů formou spoluspalování v teplárně Veolia Olomouc,
  • supervize při montáži technologie.

Investor: VŠB-TUO, Centrum ENET

Dokončeno: březen 2019

Likvidace odvodněných čistírenských kalů

Instalace OffSite pro DeNOx

Projekt: 
Instalace OffSite pro technologii DeNOx kotlů K14 až K19

Předmětem díla bylo:

  • kompletní realizace nové potrubní trasy v délce 600m  na potrubních mostech k dopravě dusíku k novému technologickému zařízení,
  • návrh technického řešení a realizace nového potrubí oteplené chladicí vody ze stavby 5712,
  • dodávka, montáž, uvedení do provozu čerpadla čpavkové vody formou náhrady za čerpadlo stávající morálně i fyzicky zastaralé a napojení na stávající potrubní rozvody.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

Dokončeno: březen 2017

Instalace OffSite pro DeNOx

Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Projekt: 
Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Předmětem díla bylo:
Vypracování studie pro instalaci integrovaného energetického centra pro snížení emisí NOx a SOx ve spalinách kotlů K9 a K10 v Teplárně Vítkovice.

 

Investor: Energocentrum Vítkovice, a.s., Ostrava

Dokončeno: únor 2017

Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Denitrifikace kotle metodou SNCR

Projekt: 
Projekt DeNOx - kotel B11

Předmětem díla bylo:
Projekce, výstavba a uvedení do provozu “na klíč” kompletní technologie denitrifikace metodou selektivní nekatalytické redukce (SNCR) pro fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou B11.

 

Investor: Mondi Štětí a.s. (přední světový výrobce papíru a obalových materiálů)

Dokončeno: červen 2020

Denitrifikace kotle metodou SNCR

Intenzifikace odsíření fluidního kotle

Projekt: 
Projekt DeSOx - kotel B11

Předmětem díla bylo:
Projekce, výstavba a uvedení do provozu “na klíč” kompletní technologie odsíření dávkováním vápence do fluidní vrstvy 

Investor: Mondi Štětí a.s. (přední světový výrobce papíru a obalových materiálů)

Dokončeno: červen 2020

Intenzifikace odsíření fluidního kotle

Ekologizace fluidního kotle

Projekt: 
Instalace technologie SNCR pro kotle K80 a K90

Předmětem díla bylo:
Instalace doplňujícího technologického zařízení na fluidní kotle K80 a K90, s jehož pomocí budou tyto stávající zdroje plnit potřebné limity NOx vč. čpavkového skluzu dle legislativy platné od roku 2021.

Investor: ŠKO – ENERGO Mladá Boleslav, s.r.o. (společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav)

Termín realizace: 06/2019 - 07/2020

Ekologizace fluidního kotle