Reference

Obsah

Podílíme se na řadě projektů již od roku 2015

Naše společnost se od svého vzniku v roce 2015 podílela či podílí na řadě projektů v energetice, zejména v oblasti ekologizace spalin. Zde předkládáme výběr z těch, v nichž působila na pozici generálního dodavatele (EPC), přičemž je s ohledem na rozsah, náročnost technického řešení, dosažení mimořádných parametrů či z jiných podobných důvodů stojí za to uvést jakožto referenční zakázky:

Naše reference

Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody T700

Projekt:
Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody pro T700

Předmětem díla bylo:
Instalace posilovacích čerpadel včetně úpravy potrubní trasy pro zajištění zvýšeného tlaku čerstvé vody ve vyšších patrech teplárny z původních cca 80 kPa na 400 až 600 kPa s regulací čerpadel dle požadovaného tlaku.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Termín realizace: 08/2020 až 01/2021

Dokončeno: 20.1.2021

Instalace posilovacích čerpadel čerstvé vody T700

Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19

Projekt: 
Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19 (parní výkon 135 t/h; tepelný výkon 95,8 MW; palivo – hnědé uhlí)

Předmětem díla bylo:
Instalace technologie DeNOx metodou SNCR, ve všech profesních činnostech od projekce po uvedení do trvalého provozu, vč. realizace primárních opatření.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

Doba realizace: květen 2016 – listopad 2018

Dokončeno: 12.11.2018

Instalace technologie DeNOx – kotlů K14 až K19

Likvidace odvodněných čistírenských kalů

Projekt: 
Likvidace odvodněných čistírenských kalů formou spoluspalování

Předmětem díla bylo:

  • zpracování projektové dokumentace včetně návrhu trasy a vstřikovací trysky pro technologii likvidace odvodněných čistírenských kalů formou spoluspalování v teplárně Veolia Olomouc,
  • supervize při montáži technologie.

Investor: VŠB-TUO, Centrum ENET

Dokončeno: březen 2019

Likvidace odvodněných čistírenských kalů

Instalace OffSite pro DeNOx

Projekt: 
Instalace OffSite pro technologii DeNOx kotlů K14 až K19

Předmětem díla bylo:

  • kompletní realizace nové potrubní trasy v délce 600m  na potrubních mostech k dopravě dusíku k novému technologickému zařízení,
  • návrh technického řešení a realizace nového potrubí oteplené chladicí vody ze stavby 5712,
  • dodávka, montáž, uvedení do provozu čerpadla čpavkové vody formou náhrady za čerpadlo stávající morálně i fyzicky zastaralé a napojení na stávající potrubní rozvody.

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

Dokončeno: březen 2017

Instalace OffSite pro DeNOx

Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Projekt: 
Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Předmětem díla bylo:
Vypracování studie pro instalaci integrovaného energetického centra pro snížení emisí NOx a SOx ve spalinách kotlů K9 a K10 v Teplárně Vítkovice.

 

Investor: Energocentrum Vítkovice, a.s., Ostrava

Dokončeno: únor 2017

Technická pomoc – Ekologizace zdroje

Denitrifikace kotle metodou SNCR

Projekt: 
Projekt DeNOx - kotel B11

Předmětem díla bylo:
Projekce, výstavba a uvedení do provozu “na klíč” kompletní technologie denitrifikace metodou selektivní nekatalytické redukce (SNCR) pro fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou B11.

 

Investor: Mondi Štětí a.s. (přední světový výrobce papíru a obalových materiálů)

Dokončeno: červen 2020

Denitrifikace kotle metodou SNCR

Intenzifikace odsíření fluidního kotle

Projekt: 
Projekt DeSOx - kotel B11

Předmětem díla bylo:
Projekce, výstavba a uvedení do provozu “na klíč” kompletní technologie odsíření dávkováním vápence do fluidní vrstvy 

Investor: Mondi Štětí a.s. (přední světový výrobce papíru a obalových materiálů)

Dokončeno: červen 2020

Intenzifikace odsíření fluidního kotle

Ekologizace fluidního kotle

Projekt: 
Instalace technologie SNCR pro kotle K80 a K90

Předmětem díla bylo:
Instalace doplňujícího technologického zařízení na fluidní kotle K80 a K90, s jehož pomocí budou tyto stávající zdroje plnit potřebné limity NOx vč. čpavkového skluzu dle legislativy platné od roku 2021.

Investor: ŠKO – ENERGO Mladá Boleslav, s.r.o. (společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav)

Termín realizace: 06/2019 - 07/2020

Ekologizace fluidního kotle

Výstavba plynové kotelny

Projekt: 
Nové Energetické Centrum Spolana a.s.

Předmětem díla bylo:
Instalace dvou plynových kotlů včetně budovy kotelny, systému napájecí vody, přívod spalovacího vzduchu, komín, přívod zemního plynu s regulační řadou, redukční stanice, výměníkové stanice, atd.).
Jmenovitý výkon páry v kotli: nasycená pára 2,1 MPa(a); 35 t/h (23 MWt).

Investor: Spolana Neratovice a.s.

Termín realizace: září 2018 - červenec 2020

Výstavba plynové kotelny