NAVAZUJÍCÍ OBORY A PROJEKČNÍ ČINNOST

Výstavba na klíč

Dodáváme kompletní dílo na klíč z pozice generálního dodavatele a také dílčí celky, které navazují na naše působení v energetice. Navazující profese a dodávky realizujeme v rámci technologických celků, nebo jako samostatné díla. 

Potrubní rozvody
Dodávka a montáž potrubních rozvodů pro různá média. V rámci nové výstavby nebo rekonstrukce.

Ocelové konstrukce
Projekce a výstavba ocelových konstrukcí. Od podpůrných rámů pro technologice, po ocelové konstrukce staveb. 

Servisní činnost
Součást dodávky našich technologií zahrnující např. optimalizaci zařízení ekologizace, posouzení stávajícího stavu a návrhu nápravných opatření.

Vzduchotechnika
Návrh řešení, dodávka a montáž dle prostředí a parametrů investora. 

Elektro
Vypracování návrhu řešení, projekční a Inženýrská, realizace dodavatelských a montážních prací v oboru - průmyslové technologie, automatizační celky, jednoúčelové stroje, osvětlení technologií, hal, venkovních prostor a fotovoltaické systémy,

Naše společnost se podílí na řadě projektů v energetice, 
zejména v oblasti ekologizace spalin.