Kontakt

Envir & Power Ostrava a.s.

Technologická 376/5
Pustkovec, 708 00 Ostrava
Česká republika

(Moravskoslezské inovační centrum, budova VIVA, 2. poschodí)

IČ:     041 71 845
DIČ:  CZ04171845
rejstříkový soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10705

Datová schránka: nqv5ne4

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8892561001 / 5500

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115 - 0530070217 / 0100

Náš tým

Vedení společnosti

JUDr. Radim Bartoň

předseda představenstva

+420 777 151 014

radim.barton@envirpower.cz

Ing. David Foltýn

obchodní ředitel

+420 777 464 530

david.foltyn@envirpower.cz

Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D.

ředitel engineeringu

+420 775 779 104

rostislav.zbieg@envirpower.cz

Obchodní oddělení

Ing. Aleš Krhut

+420 777 464 541

obchod@envirpower.cz

Technické oddělení

Ing. Martin Dostál

Elektro

+420 777 464 545

projekce@envirpower.cz