Kontakt

Envir & Power Ostrava a.s.

Sídlo společnosti
Kaprova 42/14
Staré Město, 110 00 Praha 1

Pracoviště Ostrava
Technologická 376/5
Pustkovec, 708 00 Ostrava
(Moravskoslezské inovační centrum, budova VIVA, 2. poschodí)

IČ:     041 71 845
DIČ:  CZ04171845
rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 27633

Datová schránka: nqv5ne4

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8892561001 / 5500

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115 - 0530070217 / 0100

Náš tým

Vedení společnosti

JUDr. Radim Bartoň

předseda správní rady

+420 777 151 014

radim.barton@envirpower.cz

Ing. David Foltýn

obchodní ředitel

+420 777 464 530

david.foltyn@envirpower.cz

Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D.

ředitel engineeringu

+420 775 779 104

rostislav.zbieg@envirpower.cz

Obchodní oddělení

Ing. David Foltýn

+420 777 464 530

obchod@envirpower.cz

Technické oddělení

Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D.

Engineering, Klasická energetika

+420 775 779 104

rostislav.zbieg@envirpower.cz

Ing. Martin Dostál

Divize FVE, Elektro

+420 777 464 545

martin.dostal@envirpower.cz

Projekční oddělení

projekce@envirpower.cz