The company

Envir & Power Ostrava a.s. is a company focused on designing, production, supply, assembly and commissioning of engineering units, mainly in the field of power engineering, but also other technical fields.

Our team has experience in implementing flue gas desulfurization projects, both with a wet scrubber system (suitable for higher power units) and with semi-dry desulphurisation using a fluidized bed reactor or atomizer. Semi-dry desulphurization technologies are linked to the separation of solid pollutants (TZL) using fabric filters or electro-separators. Part of the dedusting is also a complex solution of dispatch of ash or product after desulphurization.

Furthermore, we focus on the so-called denitrification, ie reducing the concentration of nitrogen oxides in the flue gas, both by the SNCR method (primary and secondary measures) and by the catalytic SCR reduction method.

We are able to offer different configurations of these methods for power sources, both for medium and very high power sources (for power units).

O nás
O nás
Kazachstán

Plánovaný projekt v Kazachstánu

Naše společnost začala aktivně působit na poli ekologizace uhelných zdrojů v Kazachstánu. Emisní limity znečišťujících látek zatím na rozdíl od států v Evropské unii nejsou přesně definovány, proto jsou přípravy koncepce velmi důležité.

Z těchto důvodů jsme v kontaktu s významnými producenty elektrické energie a tepla, kteří jako první inovátoři začínají myslet i na ekologickou stránku věci. V současnosti jsme ve fázi přípravy studií na řešení ekologizačních koncepcí a věříme, že se majitelé rozhodnou i pro vlastní realizaci.

Primární záměr je především snížit emise tuhých znečišťujících látek a následně snižovat emise oxidů síry a oxidů dusíku.