Skládáme se na křídla pro místní neziskovky

3. 2. 2020

Podporujeme projekt Křídlení, který je zaměřen na dlouhodobé cíle:

 • podporu fundraisingu neziskového sektoru v regionu
 • vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů pro:
 • organizace s tělesně i duševně postiženými klienty, lidmi s nejrůznějším handicapem, seniory, sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty
 • organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody a ochraně životního prostředí
 • podporu projektů a činností těchto organizací
 • pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro charitativní účely
 • vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a jednotlivců (dobrovolnictví a dárcovství)
 • vytváření dlouhodobých forem spolupráce firem i jednotlivců s neziskovým sektorem
 • probuzení filantropického potenciálu a propojování subjektů i jednotlivců s neziskovým sektorem
 • motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro rozvoj občanské společnosti
 • podporu vzdělávání neziskových organizací
 • hledání nových kreativních mechanismů podpory neziskového sektoru