KLASICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIZACE

Výstavba a rekonstrukce v energetice

Společnost se zaměřujeme na projektování, výrobu, montáže a uvádění inženýrských celků do provozu, hlavně v oboru energetika a to zdrojů středních až velkých výkonů elektráren, tepláren a dalších. Do našeho hlavního oboru rovněž patří výstavba fotovoltaických elektráren jak na průmyslových budovách tak na volných prostranstvích.

Náš tým má zkušenosti z realizací projektů zaměřených na odsiřování spalin a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů), tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečisťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření.
 

Dále se zaměřujeme na tzv. denitrifikaci, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou SNCR (primární a sekundární opatření), tak metodou katalytické redukce SCR.

Navrhujeme a dodáváme různé konfigurace těchto metod pro energetické zdroje, a to jak pro zdroje středních, tak i velmi velkých výkonů (pro elektrárenské bloky).

Naše společnost se podílí na řadě projektů v energetice, 
zejména v oblasti ekologizace spalin.