Firemní konference

V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE

Ve dnech 23. až 25.9.2019 proběhl v hotelu Sepetná v Beskydech V. ročník mezinárodní odborné konference s názvem „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů – Energetika a životní prostředí“, kterou naše společnost pořádala ve spolupráci se zahraničním partnerem a renomovaným dodavatelem ekologizačních technologií RAFAKO S.A. Polsko, dále s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Centrem ENET – Akreditovaným pracovištěm pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení a Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, fakultou strojní, katedrou energetiky.